Suzuki Vitara Mk2 V6 Manual Carbon Style 21 Piece Dash Trim Kit